Om klubben

Historie

Folkene bag hatteprojektet søgte og fik penge fra indenrigsministeriets udviklingsfond til stimulering af landsby samfund. Jeg mener de fik 250.000 kr. – godt gået.

Så en dag ringer Torben Spejlborg til Ingrid og sagde at 25.000 kr. af disse midler var øremærkede til ældre og så havde de unge mennesker jo et problem.

Spørgsmålet var så om vi – Ingrid og jeg ville prøve, at gøre et stykke arbejde for seniorer i vort område. Det skal bemærkes at der overhovedet intet var på vores egn idet pensionistforeningen var afgået ved en stille død. Vores svar var at såfremt der var interesse for at skabe noget ville vi gerne prøve.

Som sagt så gjort. Der ville blive indkaldt til et orienterende møde. Der mødte 50 borgere op. Det gav mod på at fortsætte. Vi indkaldte til et stiftende møde, det skete i efteråret 1999 til på falderebet til det forrige århundrede. Det med 99 blev så navnet på vores club.

Hvorfor så kalde det en ’club’ ? – jo vi er godt nok ældre, men ligefrem kaldes pensionister dertil var vi for aktive. Vi kørte den første tid i Hattens regnskab, men i 2001 hvor vi var blevet så selvhjulpne, at vi ønskede at være os selv.

Clubben har i tidens løb haft mange gode arrangementer ud over vores faste møder i vinterhalvåret. Hver 14. dag har vi arrangeret tæppecurling, kroket, petanque og vandreture samt udflugter. Det er min opfattelse at vi har udfyldt et stort behov i vort område således at vi med vores tilbud gør at det også er godt at blive ældre i Øster Nykirke.

Vi er en stor tak skyldig til blandt andet §115 midler fra Give Kommune, der har muliggjort indkøb af to tæpper med tilbehør til tæppecurling, kaffemaskine og bestik og nu her sidst et klaver. Uden startpenge fra Hatten og disse midler ville det ikke være muligt at have så gode tilbud til vores medlemmer, vi er pt. 90 medlemmer.

Ligeledes er vi også taknemmelige for at det gode samarbejde vi har med skolen, hallen og Hatten.

Skrevet af Harry Warrer

Arrangementerne foregår i Vonge –Kollemorten Hallens Cafeteria.