Dagplejen

I Vonge og Kollemorten er der syv dagplejere i den kommunale dagpleje. Dagplejen mødes derudover i "Legestuen" i Børnehaven "Kolbøtten" i Kollemorten, som har lyse, rummelige lokaler og store grønne udendørs arealer til leg og læring.

Dagpleje3

Dagplejen er et pædagogisk dagtilbud for 0-2 årige børn i hjemlige og trygge rammer.

I Vejle Kommunes dagpleje har vi ca. 150 dagplejere, som er geografisk placeret rundt i hele kommunen. Alle dagplejere har som udgangspunkt 4 faste børn indskrevet. Herudover kan dagplejeren få 1 gæstebarn fra en kollega ved sygdom og andet fravær.

Dagplejens særkende og styrke er, at der arbejdes fagligt og professionelt i dagplejernes private hjem med 1 og samme voksen gennem hele dagen.

10 gode grunde til at vælge dagplejen:
• Dit barn får tætte relationer til den lille venneflok
• Dit barn får nærvær og nærhed
• Dagplejeren tilrettelægger dagene efter børnenes forskellige behov
• Dit barn får et trygt, udfordrende og lærerigt miljø i hjemlige rammer
• Dagplejere får løbende kurser og uddannelse
• Den lille enhed
• Tryg og forudsigelig hverdag
• Dit barn får en-til en tid med dagplejeren hver dag
• Unik normering med 4 børn pr. voksen (og op til 5 børn ved gæstebørn)
• Du har som forældre høj grad af indflydelse på dit barns hverdag

Fælles for alle dagplejere er, at det skal være et trygt sted for forældrene at aflevere det lille barn, samtidig med at der skal skabes gode og udviklende lege- og læringsmiljøer for børnene til en god start inden de skal videre i børnehave.

Dagplejekontoret har fysisk adresse i Vejle by – Aagade 33, 7100 Vejle. Her huses 18 medarbejdere, 2 administrative, 1 frikøbt tillidsrepræsentant og 1 ”flyver” for dagplejerne, 1 dagpleje pædagoger, 2 pedeller, souschef og dagplejeleder.

Læs mere om dagplejen i Vejle Kommune