Historie

Lidt historie om Antennelauget

Der var engang, ja sådan begynder mange eventyr og man kan vel også sige, at sådan begyndte eventyret om Vonge Antennelaug.

Det var dengang i 1975 i marts måned, at nogle borgere satte sig for at undersøge mulighederne for fællesantenne her i Vonge.

Forundersøgelserne var så positive, at det blev besluttet, der skulle etableres fællesantenne.

Af et gulnet avisreferat fremgår det, at den daværende Vonge Håndværker – og Borgerforening havde indkaldt til et møde, og at der mødte 50 personer frem ud af de 70 som havde tilmeldt sig som kommende abonnenter.

Et dengang nedsat udvalg skulle varetage diverse praktiske opgaver såsom, fremskaffelse af kortmateriale og finde et egnet sted til mastens placering.

Man var blevet anbefalet en 81m høj mast. Den nuværende mast er 48 m.

Det udvalg, som blev nedsat på orienteringsmødet, blev hurtigt enige om også at tage kontakt til andre antennefirmaer, for at se hvad de kunne tilbyde. Her også JCA, Vejle.

Der blev indhentet tilbud fra 5 firmaer, hvorefter udvalget forsøgte at beregne hvilket tilbud der var mest fordelagtigt. Disse beregninger førte til at det blev JCA som kom til at stå for etablering af fællesantennen.

Af en skrivelse dateret 29.04.1975 fremgår det, at anlægget ville blive bygget til at kunne modtage 1 dansk og 3 tyske tv programmer og derudover FM radio.

( I dag modtages 20 tv programmer, 2 infokanaler og 5 radiostationer.)

Det fremgår også af et håndskrevet notat, at der var stiftende generalforsamling d. 19. juni 1975.