I Vonge-Kollemorten Fællesvarme a.m.b.a. arbejder vi på at finde et alternativ til individuel opvarmning.

Læs på siden her om arbejdet med fjernvarme, find kontaktoplysninger på bestyrelsen og find relevante dokumenter.

Hvorfor skifte til fjernvarme?
Læs om fordelene her...

 • Akkumuleringstank på 600 m^3: Anlægget har en akkumuleringstank, der kan rumme varme til et døgn i den koldeste vinter og en uge om sommeren. Det giver forsyningssikkerhed og samtidig mulighed for at udnytte lave el-priser ved at producere varme til i morgen, når prisen er lavest.
 • Holdbarhed og hussalg: Levetiden på en industriel varmepumpe (som anvendes til fjernvarme) er længere end for en individuel varmepumpe. Ligeledes kan man undgå afslag i prisen ved et evt. hussalg pga. tvivl om levetiden på den individuelle varmepumpe.
 • Nemt: Man får en løsning der er mere kompakt og med større kapacitet end en individuel varmepumpe. Man er derfor garanteret at have varme nok, og man behøver ikke at investere i en stor individuel varmepumpe for at være sikker på at kunne producere nok varme i de kolde vintermåneder.
  Fjernvarme er lydløst, rent og selvkørende.
  66 % af alle husstande i Danmark er forsynet med fjernvarme.
 • Klar til nye løsninger: Når der i fremtiden kommer nye og bedre varmeteknologier, skal de kun skiftes et sted – ved varmecentralen. På den måde får alle fjernvarmekunder hurtig adgang til ny og billigere varme.
  Varmen kommer til at blive produceret med en luft-til-vand-varmepumpe som primære opvarmningskilde. Derudover bliver der installeret en gaskedel til spidsbelastningsperioder (for uddybning læs i bilaget ”Endelig projektgodkendelse”). 
 • Forudsigelighed: Hvert efterår melder fjernvarmeselskabet priserne for det kommende år ud til forbrugerne. Det betyder at fjernvarmekunder kender deres varmeudgift et år ud i fremtiden.
 • Fællesskab: Fjernvarmekunderne er fælles om ejerskabet af fjernvarmeselskabet og har alle indflydelse på den fremtidige drift.

Udregning af det faste bidrag (=investeringen)

 • Det faste bidrag (50 kr. pr. m^2 af din bolig) skal ses som tilbagebetaling af anlægsinvesteringen dvs. fjernvarmenet og fjernvarmecentralen. Tilbagebetalingen sker over 30 år (for uddybning læs mere i ”Endelig projektgodkendelse”).
 • Derudover kommer bidrag til fjernvarmemåler (650 kr.) og -unit (3000 kr.). For et hus på 130 m^2 vil det faste bidrag derfor være 50*130 + 650 + 3000 = 10150 kr pr. år jf. vedhæftet prisblad.
 • Hvis man tilmelder sig nu, men fortsætter med sin eksisterende varmekilde, vil de årlige omkostninger således i tilfældet for et hus på 130 m^2 være 7150 kr. pr. år.

Økonomi

 • Størrelsen af det faste bidrag er meget renteafhængigt og kan svinge over tid afhængigt af lånet.
 • Fjernvarmeselskabet må ikke tjene penge: Ifølge dansk lov må et fjernvarmeselskab ikke opbygge formue. Det betyder at besparelser ved fx en billigere rente kommer fjernvarmekunderne direkte til gode.  
 • Det godkendte projektforslag er udregnet med en rente på 3,85% + 0,55% i garantiprovision til Vejle Kommune, dvs. i alt 4,4% i rente. Til sammenligning var renten i 2021 ca. 1%.  Det er den primære grund til at kollektiv varmepumpe/ fjernvarme og individuel varmepumpe er steget så meget i pris i forhold til fx naturgas og oliefyr.
 • Vejle Kommune godkendte projektforslaget i Klima-, Natur- og Miljøudvalget d. 22. april 2024. Se under Punkt 68 i udvalgsreferatet: https://dagsordener.vejle.dk/vis?Referat-Klima-%2C-Natur–og-Miljoeudvalget-d.22-04-2024-kl.12.30&id=b5c11a51-0367-413b-919a-4ccda8338dd1&fritekst=fjernvarme%20 
 • Efter planen skal Byrådet i Vejle Kommune godkende kommunegarantien i august 2024. Med kommunegarantien kan fjernvarmeselskabet hjemtage lån med en lavere rente. Byrådet godkendte eksempelvis kommunegaranti til Thyregod-Vester Fællesvarme A.m.b.a. den 29. maj 2024 på 89 mio. kr.
 • Skulle fjernvarmeselskabet i Vonge-Kollemorten misligholde lånet, hæfter andelshaverne ikke personligt, da fjernvarmeselskabet er et A.M.B.A. Det er i sidste ende Vejle Kommune, der garanterer lånet.

Udregning af det variable bidrag (=dit forbrug)

 • Det variable bidrag afhænger af elprisen og dit forbrug.
 • Bruger man i dag fx 2000 m^3 naturgas, svarende til et energiforbrug på 2000 * 11 / 1000 * 0,97 = 21,34MWh, vil det med en elpris på 0,7375 kr. pr. KWh koste 21,34 * 0,7375 * 1000 = 15738,25 kr. pr. år jf. vejledning til beregning af fast og variabelt bidrag.

Spørgsmål til forudsætningerne for udregningerne og CO2 reduktion

 • Alle økonomiske beregninger er baseret på Energistyrelsens data og udregningsmodeller.
 • Vejle Kommune har godkendt projektet, da der vil være en samfundsøkonomisk fordel på 1,77 millioner kroner i forhold til alternativet, som er individuelle varmepumper – set over en periode på 20 år.
 • Bedst for klimaet: Med skiftet til fjernvarme fra naturgas er det estimeret, at CO2 udledningen fra opvarmning vil blive reduceret med 89 % i forhold til fortsat opvarmning med naturgas.
 • Det er en landsdækkende målsætning at kollektiv varmeforsyning er 100% grøn i 2030. Det når vi ved at udnytte alle varmekilder, sol, el, overskudsvarme osv. – også det vi ikke kender i dag.

Processen for de næste steps:

 • Bindende tilsagn på baggrund af projektforslag august 2024
 • Ansøgning om kommunegaranti juni. –august. 2024
 • Kommunegaranti august 2024
 • Udbud august – oktober 2024
 • 1. spadestik november. 2024
 • Varmelevering påbegyndes 4. kvartal 2025
 • Arbejdet afsluttet oktober 2026
Klik her og find Vigtige Dokumenter