Lokalråd for Vonge-Kollemorten

Lokalrådet for Vonge-Kollemorten er en organisation, der arbejder for hele områdets foreninger, institutioner og ildsjæle - og samarbejde mellem os og fonde, myndigheder mv.

Bestyrelsen for Lokalråd Vonge-Kollemorten, foråret 2024.
Bestyrelsen for Lokalråd Vonge-Kollemorten, foråret 2024.

I Lokalrådet arbejder vi på en række, langsigtede projekter - i samarbejde med myndigheder, fonde og lokale ildsjæle:

  • Etablering af en stiforbindelse mellem Vonge og Kollemorten langs Kollemortenvej. 
  • Delebil for hele området 
  • Opgradering af ude-arealerne ved Kollemorten Forsamlingshus
  • Etablering af stiforbindelse fra Vonge og ud mod Mølgårdvej
  • Revitalisering af fællesfaciliteter for bl.a. Hærvejsturister på Hærvejscentret. 
  • Udvikling og drift af hjemmeside og Facebook-side

Har du lyst til at bidrage til nogen af vores spændende projekter? Så tag fat i en af os fra Bestyrelsen.