Børnehavens struktur og dagligdag

Struktur

I vores børnehave er der tre stuer, Biller, Humlebier  og Mariehøns. Hver stue er aldersintegreret med børn fra 3-6 år. På hver stue er børnene delt i rød, blå og grønne grupper. Dette er ikke grupper, der er i spil dagligt, men nærmere aktivitetsgrupper, som indimellem deler børnene i specifikke læringsrum/aktiviteter.

Grøn er de 3-årige
Blå er de 4 årige
Rød er de 5-6 årige—børn bliver røde i august året før de starter i skole.

Dagens opbygning

Kl. 06.15
Børnehaven åbner

Kl. 06.30 - 07.00
Mulighed for morgenmad på mariehønstuen

Kl. 07.00 - 9.00
Leg og læringsmiljøer i huset

Kl. 09.00 
Mulighed for formiddagsmad på barnets stue

Kl. 09.30 - 10.45 
Leg og læringsmiljøer på stuen, andre grupper der for eksempel går i gymnastiksalen, på loftet eller på tur.  Nogle børn leger, og er involveret i legemiljøer sammen med voksne.

Kl. 10.45 - 11.45 
Samling og middagsmad

Kl. 11.45 - ?   
Vi er på legepladsen og vurderer efter vejrlige forhold om og hvornår vi går ind igen.

Kl. 14.00
Mulighed for eftermiddagsmad

Kl. 16.45 (Kl. 16.00 fredag)
Børnehaven lukker