Bestyrelsen

Ulrik Bering Henriksen Formand i Vonge og Omegns Borgerforening og Cykelklubben
Tove Kjeldsen Kasserer i Vonge og Omegns Borgerforening og Suppleant i Vonge-Kollemorten Lokalråd
Camilla Natbjerg Hansen Sekretær i Vonge Borgerforening
Jakob Linnet Videbæk Nielsen Idrætsforeningen, Borgerforeningen, Lokalrådet, Hallen