Hjemmeside for Vonge-Kollemorten

Fjernvarme

Her vil du kunne læse om fjernvarmeprojektet for Vonge-Kollemorten området, efterhånden som der kommer nyt.

Projektgruppen består af:

Kenneth Larsen, Jørgen Mikkelsen, Kathrine Frank, Erna Storgaard, Lars Olesen og Tove Kjeldsen

Opgaven for gruppen er, at være ambassadører for projektet, samt være bindeled til &greenprojects med diverse spørgsmål i opstartsfasen.

Der kommer brev via E-boks til alle om borgermødet, men sæt gerne allerede nu x i kalenderen.

Kom til borgermøde d. 9.8. kl. 19.00