Hjemmeside for Vonge-Kollemorten

Vonge og Omegns Borgerforening program 2023 – samt kontingentopkrævning

Så har Vonge og Omegns Borgerforening omdelt deres program for 2023, og der er opfordring til at alle betaler kontingent, så foreningen har råderum i forhold til diverse arrangementer.