Hjemmeside for Vonge-Kollemorten

Hytter – telt – autocamper ved Hærvejscentret

Der er et antal hytter ved Hærvejscentret som udlejes

Klik her for at komme til Hærvejscentrets egen hjemmeside

Her fortæller gruppen bag, om mulighederne for leje af hytter mv.

Hytter hærvejscentret

Lidt historie om centret:

Hærvejscenter Kollemorten har til efteråret 2005 bestået i 15 år. Tidligere var navnet Kollemorten skole.

Skolen blev bygget og taget i brug i 1951, som en centralskole, idet Kollemorten Friskole og Sdr. Kollemorten kommuneskole blev nedlagt og børnene kom i den nye skole. I 1962 blev Oksenbjerge skole nedlagt og børnene blev overflyttet til Kollemorten skole, som var en syv-klasset skole.

Skolen fungerede på bedste vis indtil 1990, hvor den blev nedlagt efter megen debat. Børnene blev overflyttet til Vonge skole, som herefter kom til at hedde Øster Nykirke skole.

Kollemorten skole var befolkningens mødested, både hvad angår sport, aftenskole, møder, legestue o.s.v., og byrådet havde lovet, at disse aktiviteter kunne fortsætte. Men på kommunens budget kunne vi se, at der ikke var penge nok afsat til opvarmningen. Derfor blev borgerne i Kollemorten sammenkaldt, og der blev nedsat et udvalg, der skulle forhandle om borgernes overtagelse af skolen.

Byrådet var velvilligt indstillet, og i oktober 1990 var alt i orden og beboerne i skoledistriktet overtog bygninger med inventar samt arealerne, der hørte til skolen.

Lørdag den 13. oktober 1990 var der fest og glæde. Hærvejscenter Kollemorten stod klar til brug.

Der blev valgt en bestyrelse og arbejdet kunne begynde.

I årene herefter blev flere og flere tiltag sat i værk. Planen var, at der skulle være camping for vandrende turister, og der blev bygget hytter til formålet. Desuden blev der indrettet café med mere, så der kunne arrangeres sammenkomster. Der blev indrettet værelser, så gæsterne kunne overnatte.

Nu er så snart 15 år gået, og i årenes løb har mange aktiviteter fundet sted i centeret – både af omegnens beboere til sport, aktivister, legestue, spejdere o.s.v. Der har i nogle år været familiecenter. Thyregod skole havde i et par år flere klasser i centeret, mens deres skole blev renoveret. Og de seneste år har der været børnehave i en del af bygningerne.

Fra 1. april 2005 er de to børnehaver Koloritten og Krudthuset slået sammen med det nye navn Kolbøtten, og den har lokaler og legeplads på Hærvejscenteret. – Der vil være stor aktivitet i fremtiden.

Vi har haft mange overnattende campister, lejrskoler og gæster til familiefester og lignende. Der kommer ca. 2000 gæster pr. år.

Det har naturligvis været et stort arbejde at få centeret til at fungere, men heldigvis er der en god og stabil bestyrelse, som altid er parate til at gøre en indsats, når det er nødvendigt. Ligeledes er der en del frivillige borgere, der er parate til at hjælpe, når vi kalder.

Det er helt nødvendigt at stå sammen om Hærvejscenter Kollemorten, så fremtiden kan blive både god og lykkelig.

Knud Rasmussen

Formand for Hærvejscenter Kollemorten