Hjemmeside for Vonge-Kollemorten

Skal vi have fjernvarme i Vonge og måske Kollemorten

Fjernvarme i Vonge og måske Kollemorten?

Der er meget debat om energiforsyning i disse dage.

Vonge og Omegns borgerforening har d. 13. april afholdt møde med et konsulentfirma vedr. muligheden for fjernvarme i Vonge.

De vil udarbejde et par projektforslag til etablering af fjernvarme i Vonge By – og måske Kollemorten by, hvis der er opbakning til det.

Projektforslaget forventes fremlagt for Borgerforeningerne i de to byer samt Lokalrådet sidst i maj.

Hvis projektforslaget ser interessant ud, vil der blive afholdt informationsmøde for interesserede borgere i juni.

Hvis der er borgerinteresse for projektet, vil der blive etableret et andelsselskab (amba) med en bestyrelse, som skal fortsætte arbejdet med projektet med støtte fra konsulentfirmaet.

Borgerforeningerne og Lokalrådet trækker sig derefter ud af arbejdet.

Den primære målgruppe for fjernvarme vil være forbrugere indenfor bygrænserne, og som i dag opvarmer med gas, olie eller træpiller.

Med nuværende priser kan der være tale om halvering af prisen med fjernvarme – hvis altså projektet kan hænge sammen.

Det er begrænset hvor mange detaljer, der i dag kendes til den mulige løsning, men her er nogle foreløbige oplysninger:

– Anlægget kan enten være eget fjernvarmeanlæg med varmepumpe, eller måske forsyning fra Tørring Kraftvarmeværk (hvis de vil have os med!)

– Der er ingen etableringsudgift for den enkelte forbruger, hvis man tilmelder sig ved etablering, fordi etableringen belånes med kommunegaranti og vil blive afbetalt via årlig fast udgift, men hvis man tilmelder sig efterfølgende, vil der være en større startomkostning for forbrugeren.

– Der skal installeres en fjernvarmeenhed på størrelse med nuværende gas- eller oliefyr i den enkelte bolig.

– Det er en forudsætning for tilslutning, at man har varmtvandsradiatorer i boligen.

– Det er boligejerens eget valg, om man vil være med i projektet.

– Der er ca. 225 boliger i Vonge og ca. 130 boliger i Kollemorten i den primære målgruppe.

– Der skal være 50-60% tilslutning fra den primære målgruppe, for at projektet vil være rentabelt.

– Tidshorisonten for etablering af egen fjernvarmeforsyning vurderes at være 24 måneder – men der er jo meget stor interesse for fjernvarme i hele landet lige nu, så det kan nok skride.

– Nærmere oplysning følger efter afholdelse af fællesmøder med konsulentfirmaet, Lokalrådet og de to borgerforeninger sidst i maj.

På borgerforeningens vegne, Tove Kjeldsen