Hjemmeside for Vonge-Kollemorten

Sidste info om fjernvarme på facebook

Status på fjernvarmeprojektet

Der er aktuelt 277 husstande, der har tilkendegivet interesse for projektet.

Derfor er Vonge-Kollemorten Fællesvarme amba nu officielt under etableringen.

Der har været afholdt stiftende generalforsamling. Referat herfra samt foreningens vedtægter kan findes på Vonge-Kollemorten hjemmesiden under fjernvarme, hvor fremtidige opdateringer også vil kunne findes.

Der er indsendt ansøgning om tilskud til projektet. Når der foreligger svar herfra, går &green project i gang med selve projektforslaget, som planlægges afleveret til kommunen i januar ’23. Projektforslaget skal godkendes af kommunen, hvorefter der indkaldes til første ordinære generalforsamling – forventet i marts måned ’23.

Det er også i starten af det nye år, at der vil skulle gives bindende tilsagn.

Løbende opdateringer vil ikke længere blive opslået her, men være at finde på Vonge-Kollemorten hjemmesiden.