Hjemmeside for Vonge-Kollemorten

Pressemeddelelse omkring cykelsti mellem Vonge og Kollemorten

En unik mulighed: En cykelsti oven på fjernvarmeledningen mellem Vonge og Kollemorten

I Kollemorten og Vonge arbejdes der lige nu ihærdigt på at etablere fjernvarme. Men ambitionerne for den grønne omstilling i lokalområdet stopper ikke der: Lokalrådet og Vejle Kommune er nemlig i gang med at undersøge synergier mellem etablering af fjernvarme og en cykelsti mellem Kollemorten og Vonge.

Fjernvarmen skal til Vonge og Kollemorten. Det arbejder frivillige kræfter i lokalområdet hårdt på – og hvis det lykkes, skal der lægges en transmissionsledning i jorden langs Kollemortenvej for at forbinde de to byer med fjernvarme. Og hvis der alligevel skal graves, hvorfor så ikke tænke tingene sammen og etablere en cykelsti netop her?

Vi tør ikke cykle
Strækningen på Kollemortenvej forbinder Vonge og Kollemorten, men vejen er præget af meget tung trafik, og det har i en årrække været usikkert for både store og små at cykle eller gå langs Kollemortenvej. Den ca. 2,5 km lange strækning er bindeleddet mellem skolen i Vonge, børnehaven i Kollemorten, købmænd og et levende foreningsliv begge steder. Men al trafikken – og særligt den tunge – gør det for usikkert for størstedelen at vælge cyklen.

Afdelingsleder på Øster Nykirke Skole, Torben Spejlborg, udtaler: ”Herfra kan vores elever nå noget af Danmarks skønneste natur med pedalkraft. Men rigtig mange forældre tør ikke at sende deres børn afsted på cykel.”
Nu er der imidlertid en unik mulighed for at politikere og borgere i fællesskab kan gøre en positiv forskel i klimaregnskabet.

2 fluer med 1 smæk
Derfor inviterede Lokalrådet Vonge-Kollemorten Gerda Jørgensen (V), formand for Teknisk Udvalg, og Søren Peschardt (S), formand for Klima-, Natur- og Miljøudvalget, til en snak om muligheden for at ’slå to fluer med et smæk’:

”Det handler om at samtænke løsninger, og her har borgerne fat i noget meget spændende, som kan understøtte Vejle Kommunes Klimaplan om at reducere udledningen af CO2. Hvis vi i samme hug kan omstille naturgasfyr og oliefyr, og vi kan få styrket hverdagscyklismen, er det ret nytænkende,” udtaler Søren Peschardt.

”Vi vil nu i teknisk forvaltning gå i gang med at undersøge de mulige synergier mellem anlægsarbejdet til fjernvarmeledning og etablering af en cykelsti mellem Vonge og Kollemorten,” slår Gerda Jørgensen fast.

Og i Vonge-Kollemorten er man klar. Lige nu samler ’Fjernvarmegruppen’ sammen med konsulentfirmaet ’&green project’ tilkendegivelser sammen fra borgere, der gerne vil tilkobles fjernvarme. Og opbakningen er til at føle på: Ud af 331 forventede forbrugere af fjernvarme i området har knap 200 tilkendegivet deres opbakning. Og det er vigtigt, at man giver sin opbakning til fjernvarmen senest 30. september – fordi tilslutningen så stadig er uden omkostninger. Og hvis det ellers går som forventet, tager man første spadestik til fjernvarmen i foråret 2023.   

Kontaktoplysninger:

Charlotte Seest Jensen, medlem af Lokalrådet for Vonge-Kollemorten.
Mobil: 2466 0035. Mail: charlotte.seest.jensen@gmail.com       

Gerda Haastrup Jørgensen, formand for Teknisk Udvalg, Vejle Kommune.
Mobil: 20 90 42 75. Mail: gehjo@vejle.dk

Søren Peschardt, Formand for Klima-, Natur- og Miljøudvalget, Vejle Kommune.
Mobil: 24 42 58 87. Mail: sopes@vejle.dk