Hjemmeside for Vonge-Kollemorten

Lokalrådet har holdt repræsentantskabsmøde – læs referat her

Referat fra repræsentantskabsmøde i lokalrådet for Vonge-Kollemorten d. 20.3.2019

Rerefent: Keld Bøgelund Nielsen

Velkomst v. Erna

18.45 – bordet rundt ved foreninger:

Club 99: hver anden torsdag 14-16 holder man møder/hygger – søgt penge til fliser ved petanquebanen – har fået 40.000 fra Veluxfonden – har årligt arrangement med elever på skolen – fungerer godt – kunne godt være lidt flere

Stigruppen: arbejdet med ridesti, som indvies d. 31.3. – mangler nogle stykker til at hjælpe på dagen med at dirigere folk i rigtig retning.

Cykelklub: 1½ måned gammel, som forening – har cyklet siden sidste sommer på racercykel, der er nu 14 medlemmer – kører hver søndag kl. 10 og tirsdag/torsdag kl. 19.00 fra april – deltager i Hærvejsløbet 160 km.

Foreningsbladet: Det går fint, der er en fast redaktion, udkommer 4 gange om året – der er fundet nyt trykkeri, samt ny distributør = spejderne

Børnehaven Kolbøtten: Bliver 30 år i år, ikke noget der markeres, vokseværk fra 65 børn til 74 – har et tema der hedder Danmark, totalteater d. 9.5., samarbejde med Riis friplejehjem en gang om ugen – aktive forældre i børnehaven – fredage med pizza osv. – bingo banko med lokale sponsorer indbragt 5000 kr til bus i en uge.

Menighedsråd: P-plads ved Vonge kirke renoveres og udvides, indvielse 9. juni, dispensation til afholdelse af hverdagsgudstjenester er en succes, kirkerenovering af Øster Nykirke i 2020.

Vonge & omegns borgerforening: fast program, det kører godt, også samarbejdet med Kollemorten borgerforening (juletræsfest og fastelavnsfest)

Skolen: 14 nye børn i år, stort rykind næste år, skal have nyt logo, der skal arbejdes med skolens værdier, skolegården ud mod p-plads skal der gøres noget ved, gamle ”kasketgrund” prøver man at få under skolen, der er 127 elever på skolen. Tanglægestolen bliver på skolen (der har været snak om at flytte det til Vejle)

Syevent: der er plads til 20 personer, som mødes og syr en hel dag – 3 x om året i regnbuen.

ØNIF: stor opbakning til årets gymnastikopvisning, stor tilgang til foreningen 493 medlemmer incl. trænere, generalforsamling = alle poster er besat, der er penge i foreningen, så materialer/redskaber købes når der mangler.

Hallen: kører fint, ønske om udvidelse af rengøringsrum – samt etablering af TV-skærm i hallen (i skab) – der er søgt penge fra Vejle kommune, som man har fået.

Generelt er det godt med samarbejdet mellem foreningerne og generationer.

Næste punkt – Hvor skal vi hen:

Projekt Sammenhold v. Else Marie Nissen:

Etablere mentorgruppe, hjælpe unge voksne på vej videre i livet, start september 2019 – evaluering sep. 2020.

60 personer har tilkendegivet på facebook, at de har interesse i videreuddannelse lokalt

Anvende lokale ressourcer kombineret med ressourcer udefra

Snak i grupper omkring projektet – hvad tænker man og hvordan

Positive tilkendegivelser, kræver at man finder de rigtige personer og ressourcer

Et fælles projekt, såvel socialt som fagligt kunne være en mulighed.

Repræsentantskabsmøde:

Stemmetællere – Peer og Uffe meldte sig

Dirigent Torben Spejlborg

Erna aflagde beretning fra lokalrådet med powerpoint som supplement – blev godkendt (læs beretningen nederst på siden her)

Regnskab lavet af Hanne Nørtoft fremlagt af Erna, godkendt uden bemærkninger

Ingen indkomne forslag

Budget godkendt for lokalråd og foreningsblad

Valg til bestyrelsen:

Erna Storgaard udgår af bestyrelsen

Keld Bøgelund Nielsen – nyvalgt

Peer Attermann – nyvalgt

Karina Brødbæk – ikke på valg

Jørgen Mikkelsen – ikke på valg

Nini Juul Jørgensen – ikke på valg

Lars Olesen – ikke på valg

Michael Lillelund Jeppesen blev valgt til bestyrelsen

Ketty Sparvath – Suppleant – valgt

Kris Sørensen -Suppleant – valgt

Valg af revisorer: Jørn Jessen, Lars Jørgensen – og Bent Andersen som suppleant

Eventuelt:

Jørgen siger et par pæne ord, og giver en flot kurv til Erna med tak for hendes arbejde.

Der var ca. 30 deltagere til mødet, incl. 2 babyer.

Beretning for lokalrådet 2018:

Det har igen været et aktivt år i Vonge-Kollemorten området, dog ikke med de store projekter, vi har trængt til en lille pause, efter en del tiltag, men der er stadig masser af ting med lokalrådets aftryk på.

Tilflytterarrangement en tradition, hvor alle tilflyttere kan komme og høre hvad der rører sig i området, hvilke foreninger der, hvordan fungerer skolen, børnehaven osv. I 2018 blev det afholdt i børnehaven, med fin deltagelse, og en rigtig hyggelig og informativ aften.

Gør naturen ren blev afholdt i 2018, på en lidt alternativ måde, da der ikke var nogen der kunne tage stafetten. Alt blev planlagt via facebook, med angivelse af hvem der gjorde hvad, og rigtig mange var involveret i løbet af en uge i foråret 2018, en indsats, som alle lægger mærke til, og som giver sammenhold og mulighed for at komme til at kende hinanden lidt bedre.

Vi har i 2019 fravalgt møde med kommune om græsslåning mv., da vi ikke havde spørgsmål eller andet, så tiden kunne bruges bedre, også for kommunens folk.

Vi har afholdt møde i lokalområdet om at etablere seniorboliger og/eller udlejningsboliger, der var et fint fremmøde, grundene er der, og et udvalg har arbejdet med det, men der er ingen der ønsker at investere i det. Vi deltager gerne i videre udvikling af koncepter for det at bo i landsbyerne i fremtiden, måske i andre former for boliger, end vi kender det i dag.

Cykelsti mellem Vonge og Kollemorten er et stort ønske og er mere relevant nu, da der er grusgrav mod Sejrup, med mange lastbiler, der kører igennem byerne, og mellem byerne. Skrev brev til alle politikere i forhold til budgetforhandlinger 2018 – vi blev ikke tilgodeset, men rykkede derimod ned på nummer 12 på listen, mod tidligere nr. 2, meget frustrerende.

Persondataforordningen er der taget hånd om, og ligger på hjemmesiden.

Kaffemøde med borgmesteren, Jørgen Mikkelsen har deltaget en gang, og Erna Storgaard en anden gang, et godt koncept, som giver mulighed for masser af dialog, men kommer der noget ud af det, tja det har vi ikke oplevet endnu.

Visit Vejle har været forbi for at se Hærvejen, da et filmhold skulle lave film herom, vi gør gerne noget for at brande vores område, og stiller rigtig gerne op, også i fremtiden, omkring branding af Hærvejen, og hele vores område.

Fællesmøde for lokalråd, med deltagelse af 1 person herfra, det er til tider svært at få tingene til at gå op for lokalrådet, som  jo er frivillige kræfter – mødet var ok, men der blev delt en kopi af alle årsrapporter ud, hvilket vurderes som papirspild, så hermed en opfordring til at lade det være digitalt, og tilgængeligt på hjemmeside mv.

Afholdt møde med Tyge Mortensen, som gav input til ”den store ide” som dog efterfølgende blev prioriteret ned, da der ikke rigtig var stemning for det lokalt – vi ønsker kun at lave noget, som lokalområdet bakker op om, og tiden var ikke til det i 2018.

Lokalrådet har hjulpet en lokal gruppe, der har søgt bredbåndspulje, og lagt et enormt stykke arbejde i det – de var ikke blandt de heldige denne gang, men har fået en del erfaringer til en eventuel næste gang.

Høringssvar afgivet ift. lokalråd og fremtiden – har afholdt møde med Givskud og Thyregod om emnet, og vi har talt om eventuelt at holde et møde i ny og næ, der er masser af erfaringer der kan deles, og måske ting der kan samarbejdes om i fremtiden.

Et par stykker fra lokalrådet var med til temamøde om fremtidens Lokalråd i Vejle kommune på Brandbjerg Højskole, et tema vi synes er meget vigtigt, da vi efterhånden er mange lokalråd, og i flere ”grupperinger”.

En ridestigruppe, har arbejdet selvstændigt med en sti for rytterne i området ved Hærvejen og Skjernåens/Gudenåens kilder, det har været et stort arbejde, med involvering af lodsejere, naturstyrelse m.fl. og nu er man klar til indvielsen som foregår den 31.3. – et arrangement, hvor masser af ryttere og hesteinteresserede deltager. Alle andre er naturligvis også velkomne, ligesom ruten også kan foregå til fods.

Landsbyappen fra Min Landsby er ved at tage form, også i vores område, det er dog stadig svært at få folk over på dette medie, men der arbejdes på sagen.

Vi var så heldige at området ved Tinnet Krat, Gudenåens og Skjernåens kilder kom i Danmarks naturkanon. Vi har selv været med til at foreslå området, og er kommet med flere indlæg på hjemmesiden til formålet. Der kan læses mere på Miljøstyrelsens hjemmeside: https://mst.dk/friluftsliv/danmarks-naturkanon/gudenaaens-og-skjernaaens-kilder/

Der er afholdt 6 møder i løbet af året, med flere nye i bestyrelsen, også helt unge med små børn, virkelig skønt, at der er god opbakning til lokalrådets arbejde.

Til sidst stor tak til alle i bestyrelsen samt foreninger mv. for godt samarbejde, jeg takker af for denne gang, og forlader lokalrådet, ønsker jer alt godt fremover.