Hjemmeside for Vonge-Kollemorten

Lokalrådet for Vonge-Kollemorten har holdt konstituerende møde

Der har for noget tid siden været repræsentantskabsmøde i Lokalrådet, hvor der også var valg til bestyrelsen, dette voldte lidt problemer, men nu er bestyrelsen på plads, og der kan arbejdes videre.

Bestyrelsen ser således ud:

Formand: Keld Bøgelund Rising Nielsen
Næstformand: Peer Attermann
Sekretær: Erna Storgaard
Medlem: Kris Sørensen
Medlem: Lars Olesen
Medlem: Karina Brødbæk
Medlem: Charlotte Seest Jensen
Suppleant: Søges
Suppleant: Søges

Der mangler et par suppleanter, men dem håber vi at finde snarest muligt, så hvis du tænker det kunne være spændende at være med i lokalrådet, er du meget velkommen til at kontakte os.

Det har været lidt udfordrende, at gøre alt det man gerne ville i de forløbne 2 år, mest af alt på grund af Corona, som jo har sat meget på stand by, men nu er vi igen klar til at planlægge, og sætte gang i diverse tiltag i vores lokalområde.

Blandt andet vil vi gerne have gang i tilflytterarrangementerne igen, da vi heldigvis oplever rigtig mange tilflyttere, så det bliver igangsat, ligesom vi rigtig gerne vil lave andre arrangementer, som er med til at binde vores område sammen, vi har også penge til at kunne gøre noget, men hvad det skal være, er der ikke helt styr på, men mon ikke vi finder på noget, som kan være til glæde for mange i lokalområdet.

Vi glæder os til at bidrage til udviklingen i vores lokalområde – håber i vil være med.