Hjemmeside for Vonge-Kollemorten

Kom til repræsentantskabsmøde i lokalrådet d. 28. marts kl. 18.00 – med spisning

Husk tilmelding inden d. 13. Marts til dette års repræsentantskabsmøde i lokalrådet.

På mødet kan du høre om hvad der er sket i lokalrådet i det seneste år, og foreningerne i lokalområdet kommer til orde.

Kom og vær med, det plejer at være en informativ aften, hvor også nye ideer til udvikling luftes.

Tilmelding til spisning ved repræsentantskabsmødet bør ske senest d. 13. marts til telefon 25 11 07 29 eller mail osternykirkeweb@gmail.com