Hjemmeside for Vonge-Kollemorten

Kom til repræsentantskabsmøde i lokalrådet d. 23. marts

Hvert år er der repæsentantskabsmøde i lokalrådet, hvor alle foreninger har mulighed for at fortælle lidt om hvad de arbejder med, ligesom skole, børnehave, dagpleje også ofte deltager.

Alt i alt en aktiv aften, hvor man får viden om hvad der rører sig i lokalområdet, ligesom man måske kommer til at kende nogen man ikke lige har mødt før

Alle kan deltage – så husk tilmelding.