Hjemmeside for Vonge-Kollemorten

Vonge og omegns borgerforening

Vi er med til at skabe godt forhold både socialt og kulturelt i lokalområdet, og vi arbejder for lokalområdets forskønnelse.

Husk at betale kontingent – det er grundlaget for at kunne gennemføre vore arrangementer – se hvordan længere nede på denne side.

Bestyrelsen ser således ud:

Martin Kvist Petersen (Formand)

Assenholtvej 3, 7173 Vonge

Tlf: 30 26 95 94

E-mail: martinp718@gmail.com

Ulrik Bering Henriksen (Næstformand)

Tove Kjeldsen (Kasserer)

Camilla Natbjerg Hansen (Sekretær)

Jakob Linnet Videbæk Nielsen (Medlem)

Anne Hansen (1. Suppleant)

Carsten Juhl Andersen (2. suppleant)

Se vedtægter for Vonge & Omegns Borgerforening her: Vedtægter VOB 2022

Se referat fra generalforsamling afholdt november 2022: Referat fra generalforsamling 2022

Arrangementer i borgerforeningen laves på opslag, og du kan se datoer for arrangementer her,ligesom du kan se, hvordan du betaler kontingent:

Lidt historie:

Borgerforeningen blev stiftet d. 23. november 1934 under navnet Håndværker og Borgerforening for Vonge og Omegn, fra den 29. november 1977 er foreningens navn Vonge og Omegns Borgerforening.

Foreningens formål er upolitisk, at virke for områdets sunde fremgang, at støtte og fremme områdets legeplads og byens forskønnelse. Endvidere er det foreningens formål, at skabe sammenhold mellem borgerne, at give dem anledning til at mødes til fælles arbejdsdage, selskabelige lejligheder og andre forekomster.

Hvert år i november er der generalforsamling, hvor der er valg til bestyrelsen. Der vælges 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Generalforsamlingen varsles 8 dage før i de lokale aviser.

Vi har igennem tiden arbejdet meget med byens forskønnelse, trafiksikkerhed og sikkerhed på legepladsen.

Der er blevet lavet fartdæmpere ned gennem Bygade og på Tinnetvej.

Sandal Plads midt i byen er blevet renoveret, og ligeledes er Tolborg Plads ved kirken.

Vores legeplads ved Nordvangen/Tornparken har fået legehus, gynger, vollyball mm., og der arbejder vi videre.

Borgerforeningen er hvert år med til at arrangere kulturel aften i samarbejde med Hatten.

Vi har også høstfestugen i september, hvor vi står for børnedagen.

Vi er i bestyrelsen enige om, at der er stor opbakning omkring de forskellige tiltag vi laver.

Vi har i byen et godt fællesskab, og man føler sig velkommen når man flytter hertil..