Hjemmeside for Vonge-Kollemorten

Bestyrelsen for Lokalrådet

Bestyrelsen for Lokalrådet består af 7 medlemmer og 2 suppleanter.

Bestyrelsen ser således ud:

Formand: Keld Nielsen
Næstformand: Jørgen Mikkelsen
Sekretær: Nini Juul Jørgensen
Medlem: Peer Attermann
Medlem: Lars Olesen
Medlem: Karina Brødbæk
Medlem: Michael Lillelund Jeppesen
Suppleant: Kris Sørensen
Suppleant: Ketty Sparvath