Hjemmeside for Vonge-Kollemorten

Kollemorten borger- og ungdomsforening

Kollemorten borger- og ungdomsforening arrangerer diverse ting i Kollemorten området, og har ansvaret for udlejning mv. af hytter ved Hærvejscentret.

Du kan se mere om Hærvejscentret på deres egen hjemmeside

Du kan også se hvem der er medlem af bestyrelsen her:

  • Hans Jørgen Poulsen
  • John Laursen
  • Christian Jacobsen
  • Preben Mogensen
  • Jørgen Mikkelsen
  • Jimmi Hansen
  • Børge Stephansen

Kollemorten borger og ungdomsforening

Lidt historie:

I 2002 besluttede borgerforeningen og ungdomsforeningen at påbegynde et samarbejde med henblik på en egentlig sammenlægning. Man valgte dette tiltag, fordi det kneb med grundlaget for to foreninger, og det var svært at hverve nye bestyrelsesmedlemmer. Samarbejdet udmøntede sig i en fælles bestyrelse, og formelt kom en samarbejdsaftale i stand. I dag fungerer samarbejdet som en sammenlægning, og bestyrelsen består af personer fra begge foreninger.

Formålet med borger- og ungdomsforeningen er at skabe et fællesskab i lokalsamfundet. Det sker ved at lave arrangementer og give borgerne oplevelser, således man føler en tilknytning og nærhed til sit lokalområde. Det handler med andre ord om en styrkelse af lokalområdet. Formålet er også, at foreningen skal varetage borgernes interesser eksempelvis i forhold til kommunen. Det kan dreje sig om fortove, der er skæve og hullede, hvor foreningen kan gå ind og lægge ekstra pres på myndighederne, så problemerne kan blive løst. Især nu hvor kommunerne bliver lagt sammen, er det ekstra vigtigt med en stærk og handlekraftig borgerforening, der kan varetage udkantsområdernes interesser og påvirke beslutningstagerne i en ny storkommune.

Foreningen er skabt som en service for borgerne, men det handler også om, at man bakker op om den, så den også i fremtiden kan fortsætte. Hvis man har noget på hjertet, er foreningen ikke længere væk end et telefonopkald. Visionen for fremtiden er at videreføre en kulturarv, fordi foreningen står som en garant for mange af de værdier, som lokalsamfundet er baseret på.

Af konkrete aktiviteter kan nævnes fastelavnsfest, fisketur, Rock på Hærvejen, Sankt Hans aften, sommerfesten, vinsmagning, find julemanden og juletræsfest. Desuden har foreningen været med til at etablere et rekreativt område ved Kollemortenhus, og i skrivende stund er der planer om at anskaffe borde og stole til Smedevænget. Alt i alt er det varieret udbud af arrangementer for børn og voksne, som er med til at knytte borgerne og lokalsamfundet tættere sammen.