Hjemmeside for Vonge-Kollemorten

Stor tilslutning til borgermøde om fjernvarme

Der var rigtig stor tilslutning borgermødet i Vonge-Kollemorten tirsdag d. 9.8. hvor hele 230 personer dukkede op i Vonge-Kollemorten hallen, for at høre nærmere om mulighederne i forhold til etablering af fjernvarme i lokalområdet.

På forhånd var der sendt besked til målgruppen via e-boks, ligesom der var hængt opslag hos købmændene, og der var fortalt om det på hjemmeside og facebook.

Her et ganske kort referat fra borgermødet, uden tal og konkrete udregninger, dette kan vi ikke stå inde for i et referat, og henviser til diverse materialer fra &greenprojects samt det materiale, de efterfølgende kommer med (det kommer her på siden snarest muligt).

Tove Kjeldsen fra lokalområdets projektgruppe bød velkommen, og gav et ganske kort resume af forløbet indtil nu, hvor borgerforeningerne i Kollemorten og Vonge, i samarbejde med Lokalrådet for Vonge-Kollemorten, har været i dialog med &greenprojects om et projekt her i området.

Stig og Verner gennemgik deres materialer, som også blev vist på powerpoint (disse kommer i kopi her på siden), og besvarede diverse spørgsmål undervejs, som omhandlede mange forskellige ting, som ikke alle referes her, da en del af svarene findes i materialerne.

De har på nuværende tidspunkt gang i 32 landsbyer, og etablering af fjernvarme, så der er en del projekter, og meget viden hos Stig og Verner, der beredvilligt svarede på spørgsmålene, der også omhandlede, hvor varmen skal komme fra, noget der ikke kan svares konkret på endnu, og at man naturligvis vil vælge at samarbejde med de, der kan levere bedst og billigst.

Priserne i de overslag der blev vist på mødet, er baseret på varme fra Tørring Fjernvarme.

Der er nu forskellige datoer, der skal holdes øje med, det er i første omgang datoer for “det rullende kontor” som kommer ud i Vonge og Kollemorten (ved købmændene) – datoerne følger.

Dernæst er det vigtigt, at man tilkendegiver sin opbakning til projektet inden d. 30.9.2022, hvor man også har den fordel, at tilslutningen vil være uden omkostninger.

Klik dig ind på hjemmesiden her: VongeKollemorten-varme.dk

Der er ikke noget bindende i at tilkendegive opbakning, det kommer først senere, hvor der også skal afholdes generalforsamling, etableres en bestyrelse som kører projektet videre i samarbejde med &greenprojects.

Hvornår vi kommer på fjernvarme i Vonge-Kollemorten er svært helt konkret at sige, men et godt bud er senest ved varmesæson opstart i 2024, altså efteråret 2024, oplyser Stig.

Der blev konkret spurgt ind til eventuel udmeldelse efter nogle år, dette kan forekomme, men det er svært at sige hvilken omkostning det vil have, da det kommer an på økonomien i selskabet, da man hæfter for sin andel af gælden, så et konkret beløb, kan der ikke sættes på.

Beregningerne i materialerne er for et standard parcelhus på 130 m2, og Stig nævner, at de enheder der skal sættes op, kan levere varme til huse op til 400 m2.

Har man erhverv, skal man notere det ved tilmelding, da der er andre kriterier, også for etableringen som vil blive udregnet individuelt, da man selv kommer til at stå for en del af udgifterne, dette tages gang for gang.

Man kan sagtens blive koblet på, og ikke bruge det, og derved kun betale de faste omkostninger, dog anbefaler Stig, at man kommer forbi det rullende kontor og får en snak og en udregning, hvor man medbringer papirer der beskriver nuværende forbrug, samt boligareal ifgl. BBR.

Bor man i området, og lidt udenfor den nuværende målgruppe, kan man stadig vise interesse for projektet, man kan skrive en mail direkte til Stig på mail sc@andgreenproject.dk så tager de det med i videre planlægning.

Har man ikke mulighed for at tilmelde sig via hjemmesiden, er man velkommen til at kontakte projektgruppen, eller komme ved det mobile kontor, hvor der også gives hjælp til forhåndstilmelding.

Stor tak for det flotte fremmøde – vi opdaterer løbende her på siden.

Projektgruppen består af Kenneth Larsen, Jørgen Mikkelsen, Kathrine Frank, Erna Storgaard, Lars Olesen og Tove Kjeldsen

Der var mange hænder i luften, da der blev spurgt om der var positiv stemning i forhold til at arbejde videre med projektet.