Hjemmeside for Vonge-Kollemorten

Status for fjernvarme 9.10.2022

Status på fjernvarmeprojektet.

Der er nu 276, som har tilkendegivet, at de er interesserede i at få fjernvarme – altså langt over de krævede 170 interesserede. Det betyder, at projektet forventes at blive til noget (forudsat at projektforslaget viser, at der er god økonomi i det!). Vi har tidligere forvarslet, at der skal skulle afholdes stiftende generalforsamling senest d. 10.10., men det er blevet ændret, idet vi er 5 fra bestyrelsen, der har indvilget i at udgøre bestyrelsen indtil første generalforsamling i januar kvartal 2023, hvor det endelige projektforslag vil være færdig. Det betyder, at ambaets (midlertidige) bestyrelse frem til første generalforsamling vil bestå af:

Jørgen Mikkelsen, Lars Olesen, Kenneth Larsen, Kathrine Frank og Tove Kjeldsen.

Stor tak til Erna Storgaard for indsatsen indtil nu!

Det, der skal ske nu, er, at ambaet etableres formelt (for at der kan søges diverse tilskud hjem), og at &greenproject går i gang med at udarbejde det konkrete projektforslag.