Hjemmeside for Vonge-Kollemorten

Invitation til borgermøde i Vonge-Kollemorten d. 9.8.2022 kl. 19.00

Nu er tiden inde, til at der skal afholdes borgermøde om etablering af fjernvarme i Vonge-Kollemorten området.

De fleste har sikkert modtaget en invitation til mødet via E-boks, sendt ud af Vejle kommune, men vi, i projektgruppen, ønsker også at præcisere, at det er vigtigt med stort fremmøde, og at alle i målgruppen, tager stilling til muligheden for at gå med i projektet.

Alle er velkomne til borgermødet, og der er ingen tilmelding. Også borgere, der netop har investeret i varmepumpe, nyt naturgas- eller oliefyr kan absolut have interesse i at møde op.

Borgermødet foregår tirsdag d. 9. august kl. 19.00 i Vonge-Kollemorten Hallen. 

Efter afholdelse af borgermødet ser planen således ud (med forbehold for ændringer):

  • Der afholdes info-møder i et rullende kontor, hvor du kan få gennemregnet din aktuelle situation (datoer meldes ud på borgermødet – og noteres her på siden)
  • Man tilkendegiver interesse via blanket/hjemmeside, som journaliseres inden en given deadline ( endnu ikke offentliggjort, det kommer på borgermødet, og noteres efterfølgende her på siden)
  • Man får mail med info om, at man er på listen, og efterfølgende, at man skal give endelig tilmelding
  • Det konstateres, om der er nok endelige tilmeldinger til projektet – i givet fald, kører det videre (mindst 170 er et krav)
  • Når deadline er overskredet, og der er nok endelige tilmeldinger, afholdes stiftende generalforsamling for selskabet (amba) – så tænk allerede nu over, om du kunne have interesse i dette – det er ikke den nuværende projektgruppe der viderefører projektet
  • &greenprojects sørger for alt det praktiske angående dialog med kommune, leverandører, projektering osv.

Spred gerne kendskabet til projektet ud, så flest muligt deltager på borgermødet, hvor &greenprojects vil præsentere projektet og er vært for en lille forfriskning.

Bor du til leje kan det være en god ide, at sikre din udlejer har modtaget information om mødet, og deltager.

Med venlig hilsen

Fjernvamegruppen i Vonge-Kollemorten

Kenneth Larsen, Jørgen Mikkelsen, Kathrine Frank, Erna Storgaard, Lars Olesen og Tove Kjeldsen