Hjemmeside for Vonge-Kollemorten

Fjernvarme i Kollemorten og Vonge – borgermøde d. 9.8.2022 kl. 19.00

Borgerforeningerne i Vonge og Kollemorten samt Lokalrådet har d. 21.6.22 afholdt møde med konsulentfirmaet &green projects vedr. etablering af fjernvarme i de to byer. Ud fra de fremlagte tal besluttede forsamlingen, at der skal arbejdes videre med projektet, hvor begge byer tilkobles varmeværket i Tørring.

Energipriserne svinger meget for tiden, så konsulentfirmaet skal tage udgangspunkt i priser fra december 2021 i det arbejde, de fremlægger. Med baggrund i disse priser vil olie- og gasforbrugere kunne opnå besparelse på ca. 1/3 af den aktuelle omkostning ved skift til fjernvarme. Vi ved godt, at dette er et øjebliksbillede, men forsamlingen er enige om, at det ser meget interessant ud.

Der vil blive afholdt borgermøde tirsdag d. 9. august kl. 19.00 i Vonge-Kollemorten Hallen. Alle relevante forbrugere i de to byer vil i løbet af de kommende uger modtage invitation via deres e-box, ligesom vi vil informere lokalt om arrangementet. Det er relevant, at man allerede nu overvejer, om man på borgermødet vil tilkendegive interesse for at deltage i fjernvarmeprojektet.

Efter afholdelse af borgermødet vil der blive mulighed for, at den enkelte borger kan få gennem regnet deres aktuelle situation, idet konsulentfirmaet kommer til de to byer med deres rullende kontor. Herefter har man indtil midten af september til at indgå en aftale om fremtidig forsyning. Der er et potentiale på 441 forbrugere i de to byer, hvoraf 331 forventes at ville tilslutte sig. Når der er opnået ca. 170 aftaler, vil projektet kunne sættes i gang – med forhåbning om at endnu flere tilslutter sig.

Der er nedsat et fjernvarmeudvalg bestående af Kenneth Larsen, Jørgen Mikkelsen, Kathrine Frank, Erna Storgaard, Lars Olesen og Tove Kjeldsen, som skal bistå konsulentfirmaet som ambassadører.

For at få bredt kendskabet til projektet ud – og da vi ikke når alle på Facebook – må du meget gerne snakke med dine venner og bekendte om projektet, så vi får flest mulige deltagere både i borgermødet og projektet!