Hjemmeside for Vonge-Kollemorten

Hattehuset (klubben)

Vores klub for de større børn hedder Hattehuset, og ligger i forbindelse med hal og skole

Se en omfattende beskrivelse af klubben her: Hatten_beskrivelse

Du kan også se mere her: Hattehuset – Øster Nykirke Skole

Her lidt historie om hattehuset:

Fritids- og ungdomsklubben:

Hattehuset 1997 – 2005.

Hattehuset startede som fritids og ungdomsklub for 1 medarbejder, nogle frivillige forældre og 20 medlemmer i henholdsvis fritidsklubben og ungdomsklubben og en kassebeholdning til indkøb og aktiviteter på 25000 kr. I dag er Hattehuset arbejdsplads for 8 medarbejder, fritidsklub for 110 medlemmer og ungdomsklud for omkring 60 unge.

Ved begyndelsen.

Det hele startede i 1994, hvor kommunen havde henvendt sig til skolebestyrelsen, omkring et stigende problem med hærværk fra de unges side. Der blev nedsat en koordinationsgruppe, som skulle arbejde med opgaven. De satte gang i tankerne omkring at etablerer et værested for de unge mennesker. Der blev søgt midler forskellige sted og der blev lavet husstandsindsamling. I 1996 blev der holdt stiftende generalforsamling i foreningen Hatten. Koordinationsgruppen er nu blevet til foreningen Hatten. Der blev aftalt med Vonge- Kollemorten hallen, at man skulle arbejde sammen om at få etableret klublokaler i forbindelse med hallens forstående renovering. Byggeriet blev påbegyndt i foråret 1997, der skulle renoveres omklædningsrum, etableres 1 sal til cafeteriet, mødelokale  og der skulle bygges 120 m2 til som skulle komme til at rumme klubben. Klubben fik samtidig navnet Hattehuset.

Åbning af Hattehuset.

Der blev ansat en koordinator, Torben Spejlborg  som skulle starte Hattehuset op fra 1 oktober 1997. Hattehuset var ikke helt færdig, så der blev startet op i aulaen på skolen. Der blev den første uge meldt 20 børn ind i værestedet om eftermiddagen og godt 20 unge mødte op i ungdomsklubben om aften den første uge.  Åbningstiden i værestedet var fra skoletids ophør og til kl. 16.00, og i ungdomsklubben fra 19.00 – 22.00 mandag og onsdag aften. Torben var den eneste ansatte, det resterende arbejdskraft, der skulle bruges, skulle findes som frivillig arbejdskraft.

Driftsaftale med kommunen. 

I efteråret 1998 var pengene, som var søgt hjem til løn til koordinatoren ved at være brugt. Der var hele sensommeren og efteråret blevet arbejdet ihærdigt på, at få lavet en driftsaftale med Give kommune. Det lykkes til sidst at få en fornuftig  aftale igennem. Så 1 januar 1999 havde vi en fremtidssikret Hattehus med 37 medlemmer i værestedet og 20 – 30 unge i ungdomsklubben. I februar 2000 blev den første forældrebestyrelse valgt og Hatten overlod arbejdet til dem.

Pladsmangel.

I 2004 lavede kommunen nogle struktur ændringer, dette medførte, at Hattehuset fra 1 april 2005 også skulle have 2 klasserne. Det ville medføre en alvorlig pladsmangel, som skulle løses, inden vi kunne løse opgaven med 2 klasserne. Mange muligheder blev undersøgt i forældrebestyrelsen, men da lejligheden bød sig i Krudthuset da denne skulle lukke, slog forældrebestyrelsen til og ansøgte om at leje lokalerne. Så fra 1 april 2005 havde Hattehuset lejet adressen Skolestien 6 og den skulle fremover hede Kasketten.

Foråret 2005.

I dag rummer Hattehuset 2 afdelinger. Kasketten hvor 2 og 3 klasserne holder til, vores køkken og cafe, hvor der hver eftermiddag bliver lavet et lettere eftermiddagsmåltid, som medlemmerne kan købe. I Hattehuset holder 4 – 5 – 6 – 7 klasse til.  I alt et der 110 børn meldt ind i Hattehuset og Kasketten, 6 fastansatte medarbejder, 1 støttepædagog og 1 praktikant. Ungdomsklubben kører stadig mandag og onsdag aften fra 19.00 til 22.00. Her kommer ca. 20 – 30 unge pr. aften.  Omsætninger er også steget til godt 1,2 millioner om året.

Hattehuset 2005 – ?.

Hattehusets fremtid kan være svær at spå om. Hattehuset er der, med alt hvad den kan byde på  af aktiviteter til børn og unge. Hvad sker der med den nye kommunalreform, besparelser, nye tiltag o.s.v. er ikke godt at vide. Skulle der komme ændringer, der kan få betydning for Hattehuset, må vi jo endnu engang stå sammen i vores lokal samfund, for at bevare det vi har. 

Leder Torben. Spejlborg.

Telefon: 75803199